FANDOM


Antyteza - jedna z potężnych władczyń Nerthusa z zamierzchłych czasów. Rzuciła podwaliny pod prawa tego świata. Rządziła nim roztropnie, pamiętając o swoich poddanych, każąc im wypełniac swoje rozkazy i wyruszać na poszukiwanie mitycznych artefaktów. Tych, którzy powrócili, nagradzała szczodrze i wielce rada była każdemu sercu żądnemu przygód. Pewnego dnia zniknęła i słuch o niej zaginał. Podobno widziano ją niedawno, a plotki mówią, że powraca w pełni chwały i majestatu. Lecz kto, wie, kiedy znowu przepadnie, jak kamień wodę?