FANDOM


Maddox- niepozorny z wyglądu, ale wielki duchem i czynami. Wiecznie owiany mgiełką tajemnicy i niedopowiedzeń. Jednak zawdzięczamy mu niejdeno. To właśnie on wyniósł z odmętów Wszechmorza wyspy, na które można się teraz dostac wynajmując łódź w Tuzmer. Z wypiętrzonych szczytów smaganych morskim powietrzem zstąpił w podziemne korytarze, by wykuc największą znaną nam siec korytarzy i sal, rozciągającą się obecnie pod Sosnowym Odludziem i okolicami. Obecnie ukrywa się w lasach i obmyśla nowe plany architektury kamienia, ziemi i wody. Podobno myśliwi widują go czasem. Okoliczni mieszkańcy uważają dostrzeżenie Maddoxa wśród zieleni, jako jasną oznakę dobrych planów, przyjścia na świat silnych oraz zdrowych dzieci.