FANDOM


Zakon Planu Astralnego- U podstaw zakonu stała Gildia Magów. Ludzie przyprowadzili do magów swoje dzieci, które posiadały dość szczególnś cechę: potrafiły znikać i pojawiać się. Najczęściej ich umiejętności objawiały się w sytuacjach zagrożenia życia. Magowie uczyli je, jak utrzymac kontrolę nad swoimi umiejętnościami i prowadzili badania, jak to możliwe, że dzieci te posiadają akie zdolności, bez wczaśniejszej nauki lub przygotowania. Mag musiał przygotowac szczególny obrzęd i użyc specjalnych składników przed rzuceniem czaru przeniesienia lub polimorfii. Większości magów udawało się teleportowac przedmiot z miejsca na miejsce, tylko najwięksi mieli umiejętności i odwagę by teleportowac siebie. Natomiast te proste dzieci po krótkiej nauce robiły to bez wysiłku i najmniejszych przygotowań. Najpierw wykorzystywano je jako posłańców do komunikacji z odległymi gildiami. Maogły przynosic pisma i bardzo ograniczone ilości zaopatrzenia dla magów. Później okazało się, że dzieci kształcąc swoje umiejętności nauczyły się również teleportowac siebie nawzajem. Postanowiły, że nie będą o tym mówiły swoim opiekunom. Na tą okolicznośc składały przysięgę. Tak powstał Zakon Planu Astralnego. Szybko wyrwał się spd władzy magów, gdyż jego członków nie można było więzic, a przynajmniej magowie nie opracowali żadnej metody, która potrafiłaby zablokowac umiejętności dzieci. Członkowie Planu Astralnego mogą teleportowac niewielkie przedmioty oraz ludzi, którzy mają do tego predyspozycje. Podróż między planami astralnymi wymaga pewnej sprawności fizycznej i umysłowej. Inaczej teleportowany człowiek mógłby umrzec lub stracic zmysły. Każde miejsce w krainie posiada różną aurę, która może byc korzystna lub niekorzystna do teleportacji. Dlatego mogą teleportowac każdego. Minimalne wymagania dla teleportacji to 10 poziom doświadczenia. Ale to dla sprzyjającej aury. Niektóre lokacje wymagają nawet 60 poziomu doświadczenia, ale na szczęście jest ich mało Inaczej niewiele osób mogłoby skorzystac z ich usług. ich koszty za usługi pojedynczej teleportacji to 80 sztuk złota. Jednak, aby teleportowac się do innego miasta, gracz musi się do niego udac i wykupic zezwolenie na teleportację. W centrum każdego miasta z wyjątkiem Eder bo członek planu Astralnego znajduje się w jego Forcie spotkamy członka Zakonu Planu Astralnego u którego możemy takie zezwolenie otrzymac to około od 1000 złotych wzwyż. Członkowie Planu Astralnego znajdują się w Tazumer, Forcie Eder, Ithan, Torneg, Karka-han, Werabin, a jeśli chodzi o Mythar zakon astralny nie ma tam swojej łączności.